Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Zygmunt Gawron

Zakup wyposażenia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej - sprzętu do obserwacji przyrody i prowadzenia edukacji ekologicznej - lornetki dla uczestników zajęć edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego"

Numer zamówienia: PKWE.26.12.2019

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, 82-300 Elbląg, ul. Bohaterów Westerplatte 18

Przedmiotem zamówienia jest:

Na podstawie § 22 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 22 października 2018 roku Dyrektora Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej opracowanego na potrzeby realizacji projektu pn. "Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020" – Dyrektor Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na dostawę 15 (słownie: piętnastu) lornetek dla uczestników zajęć edukacyjnych – sprzętu do obserwacji przyrody i prowadzenia edukacji ekologicznej.