Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Zygmunt Gawron | wersja archiwalna

Zakup wyposażenia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej - sprzętu do obserwacji i monitoringu przyrody - lornetki profesjonalne na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego".

Numer zamówienia: PKWE.26.11.2019

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, 82-300 Elbląg, ul. Bohaterów Westerplatte 18

Przedmiotem zamówienia jest:

Na podstawie § 22 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 22 października 2018 roku Dyrektora Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej opracowanego na potrzeby realizacji projektu pn. "Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020" – Dyrektor Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na dostawę 3 (słownie: trzech) lornetek profesjonalnych – sprzętu do obserwacji i monitoringu przyrody.